Sản phẩm

Sản phẩm
http://candientuphucthinh.net/upload/product/c7.jpg

Cân tính tiền Price Computer

Thông số kỹ thuật: 6Kg X 2g
15Kg X 5g
30Kg X 10g
Sản phẩm liên quan

Cân tính tiền UNP


6Kg X 2g
15Kg X 5g
30Kg X 10g

Cân tính tiền UPA

6Kg X 2g
15Kg X 5g
30Kg X 10g

Cân siêu thị tính giá Ap1

6kg x 2g
15kg x 5g
30kg x 10g

Cân tính tiền POSCALE CAS-Korea


6kg x 2g
15kg x 5g
30kg x 10g

Cân siêu thị LPII CAS-Korea

6kg x 2g
15kg x 5g
30kg x10g

Cân siêu thị LPI CAS-Korea

6kg x 2g
15kg x 5g
30kg x 10kg