Sản phẩm

Sản phẩm
http://candientuphucthinh.net/upload/product/thumb-8-.jpg

Load cell QS Amcell USA

Thông số kỹ thuật: 10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn
Sản phẩm liên quan

Load cell R60 Lawmas Italy

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Load cell ND2 Mavin Taiwan

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Load cell Zemic MBD

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Load cell Zemic B14G

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Load cell kỷ thuật số ZSGB-D

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Load cell ZSGB-30 tấn Amcell- USA

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn