Sản phẩm

Sản phẩm
http://candientuphucthinh.net/upload/product/k11.jpg

Load cell Kỷ thuật số ZSGB-D

Thông số kỹ thuật: 10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn
Sản phẩm liên quan

Load cell ZSGB

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn

Load cell QS

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn

Load cell PST

20kg,50kg,100kg,
150kg,500kg 750kg
1tấn,2tấn,5tấn

load cell UDA

20kg,50kg,100kg,
150kg,500kg 750kg

load cell HSX

20kg,50kg,100kg,
150kg,200kg 300kg

load cell DEE

100kg,250kg,500kg,1tấn
2tấn,3tấn,5 tấn,10tấn