Sản phẩm

Sản phẩm
http://candientuphucthinh.net/upload/product/k8.jpg

Load cell PST

Thông số kỹ thuật: 20kg,50kg,100kg,
150kg,500kg 750kg
1tấn,2tấn,5tấn
Sản phẩm liên quan

Load cell Kỷ thuật số ZSGB-D

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn

Load cell ZSGB

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn

Load cell QS

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn

load cell UDA

20kg,50kg,100kg,
150kg,500kg 750kg

load cell HSX

20kg,50kg,100kg,
150kg,200kg 300kg

load cell DEE

100kg,250kg,500kg,1tấn
2tấn,3tấn,5 tấn,10tấn