Sản phẩm

Sản phẩm
http://candientuphucthinh.net/upload/product/k1.jpg

load cell SQB

Thông số kỹ thuật: 500Kg
1000Kg
2000Kg
5000Kg
Sản phẩm liên quan

Load cell Kỷ thuật số ZSGB-D

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn

Load cell ZSGB

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn

Load cell QS

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn

Load cell PST

20kg,50kg,100kg,
150kg,500kg 750kg
1tấn,2tấn,5tấn

load cell UDA

20kg,50kg,100kg,
150kg,500kg 750kg

load cell HSX

20kg,50kg,100kg,
150kg,200kg 300kg