Sản phẩm

Sản phẩm
http://candientuphucthinh.net/upload/product/i11.gif

Load cell Zemic MBD

Thông số kỹ thuật: 10 tấn ,20 tấn ,30 tấn
40 tấn,50 tấn ,60 tấn
Sản phẩm liên quan

Load cell Zemic BM14C

10 tấn,20tấn,30tấn
40 tấn ,50tấn,60tấn

Load cell Zemic L6D21

1kg,2kg,3kg,
4kg,5kg 6kg
12kg,20kg,45kg

Load cell Zemic L6D15

1kg,2kg,3kg,
4kg,5kg 6kg
12kg,20kg,45kg

Load cell Zemic L6D8

1kg,2kg,3kg,
4kg,5kg 6kg
12kg,20kg,45kg

Load cell Zemic L6D

1kg,2kg,3kg,
4kg,5kg 6kg
12kg,20kg,45kg

Load cell Zemic L6B

1kg,2kg,3kg,
4kg,5kg 6kg