Sản phẩm

Sản phẩm
http://candientuphucthinh.net/upload/product/h2.jpg

Loadcell VMC 100SH

Thông số kỹ thuật: 250kg,500kg 750kg
1tấn,2tấn,5tấn,10tấn
Sản phẩm liên quan

Loadcell VMC VLC-110


20kg,50kg,100kg,
250kg,500kg 750kg
1tấn,2tấn,5tấn,10tấn

Loadcell VMC VLC-A127

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Loadcell VMC VLC-A120

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Loadcell VMC VLC-106


20kg,50kg,100kg,
250kg,500kg 750kg

Loadcell VMC VLC-125

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn