Sản phẩm

Sản phẩm
http://candientuphucthinh.net/upload/product/g26.jpg

50kg,70kg 100kg 200kg,500kg,1tấn

Thông số kỹ thuật:
50kg,70kg 100kg
200kg,500kg,1tấn
Sản phẩm liên quan

Load cell LCSST

50kg,70kg 100kg
1tấn,2tấn,3tấn,5tấn

Load cell ST

50kg,70kg 100kg
1tấn,2tấn,3tấn,5tấn

Load cell PTASPS6-GW


5kg,10kg,50kg 100Kg
200kg,300kg,400kg,500Kg

Load cell PTASPS6-W


5kg,10kg,50kg 100Kg
200kg,300kg,400kg,500Kg

Load cell PTASPS6-Q

20kg,50kg 75kg
100kg,200kg,300kg,