Danh mục sản phẩm

LOAD CELL XE TẢI

Load cell R60 Lawmas Italy

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Load cell ND2 Mavin Taiwan

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Load cell Zemic MBD

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Load cell Zemic B14G

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Load cell QS Amcell USA

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Load cell kỷ thuật số ZSGB-D

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Load cell ZSGB-30 tấn Amcell- USA

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Load cell LCC1N AND-Japan

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Load cell VLC123 VMC -USA

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Load cell ASC-30tấn Anh Quốc -Hà Lan

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Load cell 0782

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Load cell xe tải SBD

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Load cell UDS 30 tấn

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Load cell WBK-CAS

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn