Danh mục sản phẩm

CÂN ĐIỆN TỬ ĐẾM

Cân điện tử UWA-K Taiwan

3kgx0.1g
6kg x0.2g
15kg x1g
30kg x2g

Cân điện tử đếm UWA-M -Taiwan

3Kg x 0.1g
6Kg x 0.2g
15Kg x 0.5g
30Kg x 1g

Cân đếm điện tử JCA Jadever-Taiwan

JCA 3Kg x 0.1g
JCA 6Kg x 0.2g
JCA 15Kg x 0.5g
JCA 30Kg x 1g

Cân đếm MACS

1,5Kg x 0.1g
3Kg x 0.2g
7,5Kg x 0.5g
30Kg x 2g

Cân đếm JWI-Taiwan

30Kg x 5g
60Kg x 10g
150Kg x 20g
300Kg x 50g

Cân điện tử đếm CS -Korea

2.5Kg X 0,5g 5Kg X 2g
10kg X 1g
15kg X 2g

Cân đếm điện tử LGCN Jadever-Taiwan

3Kg x 0.2g
6Kg x 0.5g
15Kg x 1g
30Kg x 2g

Cân điện tử ALC GS Shinko -Japan

3kg x 0.1g
6kg x 0.2g
15kg x 0.5g
30kg x 1g

Cânđếm UCA UTE-Taiwan

UCA 3kg x 0.1g
UCA 6kg x 0.2g
UCA 15kg x 0.5g
UCA 30kg x 1g

Cân điện tử JC Jadever-Taiwan

3Kg x 0.1g
6Kg x 0.2g
15Kg x 0.5g
30Kg x 1g

Cân đếm JSC-BTSC

3Kg x 0.1g
6Kg x 0.2g
15Kg x 0.5g
30Kg x 1g