Danh mục sản phẩm

CÂN TREO ĐIỆN TỬ

Cân treo weliss

10Tấn x 2kg
20Tấn x 2kg
30Tấn x 5kg
40Tấn x 5kg

Cân Treo UTA TAIWAN

1 tấn x 0.2kg
2 tấn x 0.5kg
3 tấn x 0.5kg
5 tấn x 0.5kg
10 tấn x 2kg

Cân treo bỏ túi

Cân treo bỏ túi 10kg
Cân treo bỏ túi 20kg
Cân treo bỏ túi 40kg

Cân treo điện tử 3tấn


1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

Cân treo OCS

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg
20Tấn x 5kg

Cân treo OCS

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
3Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg
20Tấn x 5kg

Cân treo 10 tấn JLC Jadever-Taiwan

JLC 1Tấn x 0.2kg
JLC 2Tấn x 0.5kg
JLC 5Tấn x 1kg
JLC 10Tấn x 5

Cân treo điện tử OSC-H2


1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

Cân treo Excell

1Tấn x 0.1kg
2Tấn x 0.5kg
3Tấn x 1kg
5Tấn x 2kg
10Tấn x 5kg

Cân treo CASTON III

Cân treo CASTON III
5Tấn x 0.5kg
10Tấn x 1kg
15Tấn x 2kg
20Tấn x 5kg
30Tấn x 5kg
50Tấn x 10kg

Cân treo OCS-C

100Kg x 0.05kg
150Kg x 0.05Kg
200Kg x 0.1Kg
300Kg x 0.1Kg