Danh mục sản phẩm

CÂN THỦY SẢN

Cân thủy sản JWP Jadever-Taiwan

1.5Kgx0,2
3Kgx0.5g
15Kgx 2g

Cân thủy sản JWI 501 Jadever-Taiwan

60kg/0.01kg
150kg/0.02kg
300kg/0.02kg
500kg/0.05kg

Cân thủy sản BSWS UTE Taiwan


60kg x 5g
150kg x 10g
300kg x 20g
500kg x 20g

Cân thủy sản Mettletoledo USA

3kgx0.5g
5kg X 1g
10kg X 1g
15kg X 2g

Cân thủy sản UWP UTE Taiwan

1.5Kgx0,2g
3Kg x 0.5g
15Kg x 2g
Sữ dụng 1tháng rồi thanh tóan
. Cân thủy sản tốt nhất hiện nay tại Việt Nam