Danh mục sản phẩm

CÂN PHÂN TÍCH

cân phân tích VB-304 VMC- USA

200g X 0.01g
400g X 0.01g
600g X 0.01g
1000g X 0.01g
1200g X 0.01g

Cân phân tích UEQ UTE-Taiwan

300g X 0.01g
500g X 0.01g
600g X 0.01g
1000g X 0.01g
1200g X 0.01g

Cân phân tích PA-2102

510g X 0.01g,
2100g X 0.01g
3100g X 0.01g
4100g X 0.01g